Un curs escolar més amb objectius assolits

menorca al plat escola verdura local

Menorca al Plat de l’Escola arriba al final de la seva segona edició. Han estat tres cursos escolars consecutius (amb pandèmia i confinament incloses) de molta feina per part del sector de la producció local i ecològica, de les cuineres dels tres càterings i de les persones que acompanyen els panxons de l’alumnat. Ha estat la implicació i la il·lusió de totes elles allò que ha fet possible la sostenibilitat als plats de les aules. 

El projecte es va iniciar el curs escolar 2018/19. El primer trimestre del projecte es va dedicar a establir els contactes i treballar per convèncer als tres principals càterings dels menjadors escolars de tota l’illa de Menorca de la importància i necessitat de participar en un programa d’acompanyament per vetllar per menús més sostenibles. Els segon trimestre (de gener a abril del 2019) es va dedicar a realitzar un diagnòstic de la situació iniciar dels menjadors quant a la representació del producte local en cada centre educatiu, els circuïts de comercialització, com de saludables i com de sostenibles eren els menús de cada càtering, i les oportunitats que es presentaven en aquell moment per avançar cap a un model alimentari escolar més just, respectuós i sostenible. 

Els darrers mesos del primer any de projecte van estar marcats per dos fets que van esdevenir clau en el desenvolupament posterior de Menorca al Plat i l’assoliment dels objectius: l’elaboració d’un calendari anual de temporada de producte local i ecològic associat a una tarifa anual acordada pels productors més implicats en el projecte; i les formacions amb les cuineres per reestructurar dels menús escolars cap a unes ofertes gastronòmiques definitivament sostenibles. 

El segon any del projecte es va iniciar amb l’expectativa de posar en pràctica tot allò que s’havia posat sobre el paper al final del curs escolar anterior. Poc a poc, es va anar teixint una atmosfera de confiança entre cuina i producció, amb una clara aposta per la compra directa al camp, evitant intermediaris innecessaris; i l’alumnat va anar acceptant la nova oferta de menús, amb major representació d’hortalisses i llegums, menys carn i combinacions entre primers i segons plats encaminades a reduir el malbaratament alimentari. 

El segon trimestre del curs escolar 2019/2020 es presentava amb grans expectatives: mantenir al llarg del curs els resultats aconseguits fins llavors i començar la tasca de sensibilització amb la comunitat educativa, especialment amb l’alumnat i les seves famílies. El projecte, emperò, també va topar amb la pandèmia de la Covid-19. Els menjadors escolars tancaven les portes per no poder obrir fins a 6 mesos després. 

L’actual curs 2021/21 ha estat sense cap dubte l’any més difícil tant per a productors locals com per als càterings dels menjadors escolars. Les necessàries restriccions sanitàries per evitar els contagis no han estat gens afavoridores d’un serveis de panxons equitatiu i rentable. Malgrat les complicacions, emperò, totes les cuineres adherides al projecte Menorca al Plat han seguit apostant per la sostenibilitat i al llarg del curs s’ha pogut seguir treballant per mantenir els resultats.  A més, s’han realitzat tasques educatives amb les famílies i l’alumnat per conèixer i valorar el producte local i ecològic dels menús; i les monitores de menjador han pogut participar en un curs en línia sobre alimentació saludable i sostenible. 

En tres cursos escassos de projecte (poc més de vint mesos reals de feina), l’aposta professional i personal de totes els agents participants en Menorca al Plat han fet que acabem un curs escolar més amb els objectius assolits i uns resultats que es converteixen en el punt de mira de la resta de comunitats autònomes: actualment, al voltant del 70% dels ingredients dels menús són locals i el producte local i ecològic arriba al 30%. Els aliments d’horta de producció local han arribat a representar puntualment un 85% dels ingredients del menú, i la variant ecològica dels mateixos, un 45% en els millors dels casos.