L'objectiu principal

Un projecte d'economia circular

Fietes i fiets: la nostra prioritat

Els moments dels menjars són per als infants una font incalculable d’aprenentatges (motrius, lingüístics, socials, afectius, emocionals). Els espais del migdia a les escoles ofereixen una bona oportunitat per definir maneres de fer, respostes i converses, ambients i propostes d’entreteniment amb un gran potencial educador i transformador.

El menjador escolar és un espai idoni per desenvolupar tasques d’educació alimentària en coordinació amb l’escola i la comunitat, que apropin l’alumnat i les famílies a la realitat que identifica a cada aliment del menú, per tornar a l’alimentació el valor que li pertoca i comprendre el seu vincle amb la salut humana i la sostenibilitat ambiental.

Despertar l’interès per qui ha produït els aliments que consumim, on i com, en quines condicions, a canvi de quin cost energètic i hídric, a costa de quants residus, quins beneficis ens aporta, de quines maneres es poden cuinar i consumir, forma part de l’educació d’hàbits alimentaris saludables que permeten un model alimentari més coherent i respectuós amb el nostre entorn.

Les claus del projecte

Local

Local

A l’hora de fer les comandes d’aliments, es prioritzen els productes de la terra, la ramaderia i la pesca obtinguts a Menorca i a distàncies properes a l’illa. Estalviem en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i contribuïm en l’impacte positiu sobre l’economia local.

De temporada

De temporada

Les cuineres elaboren els menús amb aliments de temporada, segons marquen els calendaris dels productors locals d’aliments ecològics. Els productes de temporada requereixen menys recursos energètics i hídrics i ofereixen variabilitat a la planificació de menús al llarg de tot el curs escolar.

Ecològic

Ecològic

Vetllem per la incorporació d’aliments de producció ecològica, que protegeixen la salut de les persones, la dels animals i la del planeta, com a necessitat i oportunitat per afavorir un model alimentari de transició agroecològica més sostenible, just i equitatiu.

Circuit curt

Circuit curt

La compravenda dels ingredients dels menús es realitza mitjançant canals curts de comercialització: evitem intermediaris innecessaris i apostem per la compra directa a les finques i les confraries. Afavorim relacions comercials de confiança; controlem l’origen de l’aliment i el model de producció.

Realitzam accions cap a un model agroecològic que permeti a les famílies de Menorca consumir aliments arrelats al territori i produïts de forma respectuosa.

L'inici

“Menorca al plat de l’escola” és una iniciativa que promou la sostenibilitat del territori. S’integra dins l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu Rural de l’Associació Leader illa de Menorca (EDLP-Rural) 2016-2021 com a projecte propi de l’associació.

Fou ideat al llarg de 2017 i 2018 juntament amb altres entitats, associacions i organismes i s’inicià de la mà de l’executora del projecte, Noemí García en el curs escolar 2018-2019, generant i evidenciant ja importants canvis en el curs escolar 2019-2020.