Coneix els agents participants del projecte

Menorca al Plat de l’Escola és un projecte integral: cercam la confluència de tots els actors, per sumar esforços i donar una resposta global. Les cuineres, els productors i les monitores de menjador treballen en coordinació, per servir menús saludables i sostenibles als infants i acompanyar a les famílies en el procés de retornar el valor als aliments.

1. Cuines/Cuineres

En aquests moments, són 3 els càterings adherits al projecte. Es tracta de tres petites empreses, totes elles dirigides per dones, que elaboren menjars diàriament a la cuina de tres escoles, per distribuir posteriorment els menús entre l’alumnat de més de 20 centres educatius de l’Illa.

En el marc del projecte, les cuineres han rebut formació sobre com planificar un menú perquè sigui saludable i alhora, sostenible, i recursos per aplicar els canvis de forma senzilla. 

Elaborar els menús segons un calendari de temporada de producte local i ecològic, realitzar les comandes d’aliments directament als seus productors locals, ajustar les racions dels plats a les edats de l’alumnat, augmentar el consum de llegum en detriment d’algunes racions de carn, visualitzar i controlar la generació de malbaratament alimentari i d’altres residus i vetllar per un acompanyament respectuós de l’alumnat en l’espai del migdia; han estat claus per garantir un projecte d’economia circular als menjadors escolars.

SÓN CLAUS

 

 • Menús saludables
 • Menús sostenibles
 • Reducció malbaratament
 • Compra directe al camp
 • 100% cuineres dones

2. Productors i productores

Menorca al Plat de l’Escola és una aposta per les formes de producció agrícola respectuoses amb l’entorn i la societat. Redirigir el consum dels menjadors escolars cap els aliments de producció local és part dels objectiu del projecte, especialment d’aquells produïts per petites famílies pageses que treballen la terra sota criteris agroecològics. 

Juntament amb productors de l’associació de productors d’agricultura ecològica de Menorca es va elaborar un calendari de producte de temporada per ser compartit amb les cuineres dels menjadors escolars, amb l’objectiu de recuperar la cultura de l’estacionalitat de les fruites, verdures i hortalisses i contribuir a la sostenibilitat del sistema alimentari.

Consensuar una llista de preus fixos anuals per a cada producte del calendari de temporada ha permès la compravenda directa entre les cuines i el camp sota un clima de respecte mutu.

SÓN CLAUS

 

 • Preu fixe anual
 • Calendari de pagés
 • Vincles de confiança
 • Circuit curt

3. Alumnes i famílies

La infància és una etapa de gran interès per promoure l’adquisició de coneixements, potenciar habilitats, afavorir l’adquisició d’hàbits relacionats amb una alimentació saludable i sostenible i capacitar-los perquè puguin prendre decisions amb plena autonomia en etapes posteriors.

El dinar és el panxó més voluminós del dia i té una gran importància nutricional. És per tant imprescindible que els menjadors escolars compleixin amb la seva funció d’abastir a l’alumnat un menú suficient i de qualitat, que permeti satisfer les necessitats del cos en edat de creixement.

Però el panxó del migdia a les escoles representa menys d’un 10% de tot el que mengen els infants al llarg d’un any. És al nucli familiar on es produeix l’essència de l’aprenentatge alimentari; educar en una correcta alimentació i hàbits alimentaris saludables i sostenibles és tasca de les famílies. Des de Menorca al Plat les acompanyem en coordinació amb els menjadors escolars, perquè prenguin consciència de la importància d’una alimentació sana i sostenible.

SÓN CLAUS

 

 • Valoracions dels menús

4. Monitores i monitors

Les persones que acompanyen els menjars dels infants a les escoles juguen un paper fonamental en la promoció de la salut i el benestar dels infants. L’espai del menjador va més enllà de vigilar i servir menjar; altres aspectes com acompanyar, respectar, acollir o ensenyar són part del procés. I també ho és transmetre als infants hàbits alimentaris saludables i el valor dels aliments.

Allò que els infants troben al menjador escolar i a dintre del plat ha de ser coherent amb el que volem transmetre; però també les converses i les maneres de fer de les monitores de menjador, que són fonamentals perquè l’alumnat rebi amb bona predisposició les propostes de canvi cap a menús més sostenibles. 

Així mateix, les monitores de menjador juguen un paper clau a l’hora de consensuar mesures a favor d’una cultura antimalbaratament alimentari en els menjadors escolars. Per aquest motiu, realitzem cada any un estudi de mostreig de sobres d’aliments aprofitables i estudiam amb cura els punts crítics que les generes i que es poden prevenir.

SÓN CLAUS

 

 • Professionalització

 • Implicació monitores