L'objectiu principal

Un projecte d'educació nutricional en valors

Esportistes en edat escolar: la nostra prioritat

Els hàbits d’estil de vida adquirits en edat infantil configuren el perfil de preferències d’etapes posteriors. L’edat escolar és de gran interès per promoure l’adquisició de coneixements, potenciar habilitats i capacitats i afavorir l’adquisició d’hàbits relacionats amb una alimentació saludable i sostenible, capacitant els infants per prendre decisions amb plena autonomia.

En aquest sentit, els entorns esportius adquireixen un rellevància especial en projectes d’educació nutricional, perquè es configuren com elements dinàmics proporcionant una oportunitat de gran valor per estimular i posar en pràctica l’aprenentatge de noves conductes. A més, entenem els clubs esportius com un conjunt de possibles grups diana d’intervenció: esportistes, famílies, equips tècnics i persones coordinadores constitueixen comunitats amb un gran potencial a l’hora de crear entorns favorables i desenvolupar estratègies eficaces per canviar les preferències d’actituds i hàbits poc saludables i sostenibles. 

La pràctica d’esport en un entorn favorable pot oferir una bona oportunitat per definir maneres de fer, converses, ambients i propostes d’aprenentatge, també en l’àmbit alimentari, en coordinació amb les famílies i la comunitat educativa formal, amb possibilitats transformadores prometedores cap a un sistema alimentari més coherent i respectuós amb el l’entorn.

menorca al plat joventut

Les claus del projecte

Salut

Salut

Vetllam perquè l’entorn de l’esportista sigui saludable, especialment per aquells espais i moments vinculats a la pràctica esportiva relacionats amb l’alimentació. Apropam eines i estratègies a esportistes, famílies i clubs per millorar la qualitat dels berenars i berenetes entorn els entrenaments i les competicions.

Sostenibilitat

Sostenibilitat

Entenem la salut com la forma més integral de benestar. Treballam per construir un model alimentari i de consum que vetlli per la salut de la persona i alhora, per la salut de l’entorn i el medi ambient. Realitzam accions que posen en valor els aliments frescos i de temporada, produïts localment i de forma agroecològica.

Acompanyament

Acompanyament

Vetllem per la incorporació d’aliments de producció ecològica, que protegeixen la salut de les persones, la dels animals i la del planeta, com a necessitat i oportunitat per afavorir un model alimentari de transició agroecològica més sostenible, just i equitatiu.

Valors positius

Valors positius

Vinculant l’alimentació saludable i sostenible a la pràctica saludable d’esport, treballam per crear entorns molt rics en valors que posin a l’abast d’esportistes i consumidors joves un camí cap a una societat mentalment més forta, més rica en capacitats i habilitats, més crítica, més conscient.

Realitzam accions cap a un model de consum més saludable i més respectuós amb el nostre territori.

L'inici

El projecte neix l’octubre de 2020 i es concep a partir del projecte “Menorca al plat de l’escola”. És una iniciativa pròpia de l’associació Leader, integrada dins l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu Rural 2016-2021.

Es treballa de manera coordinada amb el programa Intesgrasport del Departament d’Esports del Consell Insular de Menorca, per a crear aliances comunes al voltant de l’alimentació d’infants esportistes.

Què és Leader

L’Associació Leader illa de Menorca treballa com a eix metodològic del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears i tracta de fomentar la posada en marxa de noves activitats perquè les zones rurals de Menorca segueixin tinguent un teixit econòmic i social dinàmic i amb pes econòmic. Leader gestiona fons comunitaris, nacionals i locals, per donar suport a iniciatives innovadores que puguin servir d’exemple en àmbits tan diversos com la comercialització de productes agraris, la industria artesana o la conservació del patrimoni natural.

Amb aquest ideari i finalitat, Leader dóna compliment a l’adhesió del Consell Insular de Menorca al Pacte de política alimentaria urbana de Milà del gener de 2017, el qual compromet als firmants a fer feina per a desenvolupar sistemes alimentaris mes sostenibles en el seu territori, resilients, segurs i diversificats per assegurar una alimentació saludable i accessible.

Què és Integrasport

L’àrea d’Esports del Consell de Menorca va posar en marxa fa quatre anys, el programa “Integrasport: Posam Valors a l’Esport”, amb l’objectiu de crear una eina de transformació de l’entorn esportiu que afavoreixi l’aprenentatge dels i les esportistes i faci de l’esport el millor vehicle de creixement personal. Es treballen temes com la cohesió de grup, la convivència, el control emocional, la relació entre equips, clubs i amb altres esports, la implicació en la competició, el comportament en les grades, etc. En aquest procés, es treballa amb esportistes, però també amb les seves famílies, entrenadors/es i coordinadors/es dels clubs esportius adherits al programa, comptant amb un equip de professionals multi- i trans-disciplinar que ofereix un acompanyament constant, integral i de qualitat.

Actualment, el programa compta un equip humà de 15 professionals, que ofereixen el seu acompanyament a un total de 28 equips esportius de 15 clubs adherits, amb més de 1000 esportistes i famílies, de 11 esports diferents.

Logo Integrasport