Coneix els agents participants del canvi

Creiem en la importància de desenvolupar accions integrades, no aïllades, que es retroalimentin entre si i que reforcin resultats. El propòsit de transformar l’actual sistema alimentari i de consum en un model planetari territorialitzat més sà requereix la presència, la voluntat, l’experiència, el coneixement i l’esforç de moltes persones que vetllen pel mateix objectiu.

1. Infants i joves esportistes

El programa d’activitats previst per desenvolupar al llarg de la temporada esportiva inclou tot un seguit d’accions dirigeixen directament a joves esportistes. Així, sempre que la situació de l’actual pandèmia ho permet, es realitzen a peu de pista, abans, durant o després dels entrenaments, tallers de berenetes saludables, acció que cerca obrir el debat sobre quins aliments cal reduir en el nostre dia a dia en un context esportiu sà i per quins altres aliments els podem substituir per millorar l’estil de vida. Aquests accions s’acompanyen, periòdicament, de berenars saludables amb producte local en el tercer temps de les competicions i en jornades familiars festives dels clubs.

SÓN CLAUS

 

  • Berenetes saludables
  • Participació

  • Raonament crític

Icona sabates menorca al plat joventut
MenorcaAlPlatDeLEsport-026

2. Productors i productores

Menorca al Plat és una aposta per les formes de producció agrícola respectuoses amb l’entorn i la societat. Redirigir el consum dels menorquins, especialment del públic més jove, cap els aliments de producció local és part dels objectiu del projecte, especialment d’aquells produïts per petites famílies pageses que treballen la terra sota criteris agroecològics. 

Des de l’organització del projecte, es fa la tasca de posar en contacte els clubs esportius amb famílies pageses de Menorca perquè puguin abastir-los de fruita en els entrenaments i competicions al llarg de la temporada. L’objectiu és apropar l’alimentació saludable, però també recuperar la cultura de l’estacionalitat dels productes de l’horta i contribuir a la sostenibilitat del sistema alimentari.

SÓN CLAUS

 

  • Relació directa

  • Sostenibilitat

  • Vincles de confiança
Icona productors

3. Famílies

Per a les famílies, s’ofereixen xerrades interactives sobre alimentació saludable i planificació de menús familiars, per posar al seu abast eines i estratègies que facilitin la integració d’hàbits alimentaris sans i sostenibles en el seu dia a dia. Addicionalment, les famílies reben, via wasap i a través dels entrenadors dels seus infants, vídeos curts que recorden les bases de l’estil de vida saludable, amb propostes de berenars i berenetes senzilles, sanes i sostenibles. També es difonen tríptic amb recomanacions concretes per acompanyar de forma respectuosa els panxons familiars i amb propostes de menús. 

Aquestes accions van ser sol·licitades per les mateixes famílies, que a principi de la temporada esportiva van rebre un catàleg de possibles intervencions perquè votessin les més desitjades, el format per impartir-les i la seva periodicitat.

SÓN CLAUS

 

  • Acompanyament

  • Capacitació

Icona families

4. Clubs i entitats

Els clubs, com a entitats, també poden realitzar petits gestos que poden reforçar de forma important l’interès dels infants per una alimentació sana. Per aquest motiu, també s’ha passat un qüestionari en línia a persones tècniques i coordinadores de cada club adherit a Integrasport, per conèixer els seus interessos en matèria d’alimentació sostenible i valorar quines accions es poden dur terme al llarg de la temporada.

Així, des del passat mes de desembre, els clubs que ho desitgen estableixen contacte directe amb productors de fruita locals, per oferir-ne als esportistes periòdicament després dels entrenaments. També s’estan preparant “racons saludables” a les instal·lacions esportives (en el millors dels casos, dintre dels bars-cafeteries dels clubs) com a punt d’intercanvi de recursos sobre alimentació i punt de contacte amb els productors locals.

Alhora, s’està treballant perquè aquells equips que ho desitgin puguin realitzar un entrenament no en el seu àmbit esportiu sinó en un espai vinculat amb l’alimentació sostenible. El paper d’Integrasport i de l‘Associació Leader en aquest sentit és oferir un acompanyament, perquè qualsevol acció demandada pels clubs esportius, en matèria d’alimentació, es pugui dur a terme.

SÓN CLAUS

 

  • Implicació

  • Atenció integral